YİBF nedir?

YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu); Herbir yapının parselde yapılacak yapım işine ait bilgileri içeren bilgi föyüdür. Yapı Denetim Sisteminde tüm işlemler YIBF’ler üzerinde tanımlanmaktadır. Bir yapının tarihçesidir. Form-2 YİBF Örneği

-->