YİBF nedir?

YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu); Herbir yapının parselde yapılacak yapım işine ait tüm bilgileri içeren bilgi föyüdür. Yibf’e o yapıyla ilgili tüm sorumluların kimlik bilgileri yazılır. Yapı Denetim Sisteminde tüm işlemler YIBF’ler üzerinde tanımlanmaktadır. Yibf begesi bir yapının kimlik belgesi, yibf no ise kimlik numarasidir. Yibf belgesi olmayan yapıya yapı ruhsatı düzenlenemez.

Form-2 YİBF Örneği