Fenni mesul ve yardımcılarının görevleri nelerdir?

İşin konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yardımcısı fen adamları yapı ruhsat formunda belirlenenler ile aşağıda belirtilen yapım aşamalarında yapı yerinde bulunmak ve aşağıda sıralanan işlerin yapılmış olduğuna ilişkin açıklamaları yapı denetim defterine işlemek zorundadır.

a. Aplikasyon,

b. Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapımı,

c. Temel inşaatın tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi,

d. Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı,

e. Su ve ısı yalıtım vizesi,f. Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygunluğunun denetimi,g. Tesisat, elektrik, kanalizasyon vizeleri.